Rezerwat Mechelińskie Łąki

Część Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, stworzona w 2000 roku. Mechelińskie Łąki obejmują swoim zasięgiem 113,47 ha powierzchni przybrzeżnego terenu. Rezerwat powołano przynajmniej z 2 względów - niezwykłego układu strefowego różnorodnych zbiorowisk roślinnych oraz siedlisk rzadkich gatunków ptaków - a ściślej ich miejsc gniazdowania oraz odpoczynku w czasie migracji.

Mechelińskie Łąki odwiedzają m.in. rybitwy białoczelne, sieweczki obrożne, ostrygojady, pliszki cytrynowe czy biegusy zmienne - a to tylko najcenniejsze spośród licznych gatunków naszych skrzydlatych braci mniejszych, które szukają tutaj schronienia. Ostatni z wymienionych swoje gniazda w Polsce zakłada tylko tutaj i na terenie nieodległego rezerwatu Beka.

Flora Mechelińskich Łąk to przede wszystkim halofile i półhalofile, czyli rośliny słonoznośne i słonolubne. Należą do nich choćby świbki morskie, oczerety Tabernemontona, koniczyny rozdęte czy ostrzewy rude. Poza tym występują tutaj również honkenie piaskowe, mikołajki nadmorskie (ok. 1800, co czyni z rezerwatu jedno z największych stanowisk tego gatunku w naszym kraju), wydmuchrzyce piaskowe i wiele, wiele innych.

Dodaj opinię

Ocena ogólna:        

Dla dwojga:        

Dla dzieci:        

Dla dorosłych:        

Dla seniorów:        

Część Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, stworzona w 2000 roku. Mechelińskie Łąki obejmują swoim zasięgiem 113,47 ha powierzchni przybrzeżnego terenu. Rezerwat powołano przynajmniej z 2 względów - niezwykłego układu strefowego różnorodnych zbiorowisk roślinnych oraz siedlisk rzadkich gatunków ptaków - miejsc gniazdowania i odpoczynku w czasie migracji.

Komentarze (0)
Dodaj komentarz