Rezerwat Mechelińskie Łąki

  • Ocena
  • Dla dwojga
  • Dla dzieci
  • Dla dorosłych
  • Dla seniorów
Opis

Część Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, stworzona w 2000 roku. Mechelińskie Łąki obejmują swoim zasięgiem 113,47 ha powierzchni przybrzeżnego terenu. Rezerwat powołano przynajmniej z 2 względów - niezwykłego układu strefowego różnorodnych zbiorowisk roślinnych oraz siedlisk rzadkich gatunków ptaków - a ściślej ich miejsc gniazdowania oraz odpoczynku w czasie migracji.

Mechelińskie Łąki odwiedzają m.in. rybitwy białoczelne, sieweczki obrożne, ostrygojady, pliszki cytrynowe czy biegusy zmienne - a to tylko najcenniejsze spośród licznych gatunków naszych skrzydlatych braci mniejszych, które szukają tutaj schronienia. Ostatni z wymienionych swoje gniazda w Polsce zakłada tylko tutaj i na terenie nieodległego rezerwatu Beka.

Flora Mechelińskich Łąk to przede wszystkim halofile i półhalofile, czyli rośliny słonoznośne i słonolubne. Należą do nich choćby świbki morskie, oczerety Tabernemontona, koniczyny rozdęte czy ostrzewy rude. Poza tym występują tutaj również honkenie piaskowe, mikołajki nadmorskie (ok. 1800, co czyni z rezerwatu jedno z największych stanowisk tego gatunku w naszym kraju),wydmuchrzyce piaskowe i wiele, wiele innych.

Mini przewodnik

Część Nadmorskiego Parku Krajobrazowego, stworzona w 2000 roku. Mechelińskie Łąki obejmują swoim zasięgiem 113,47 ha powierzchni przybrzeżnego terenu. Rezerwat powołano przynajmniej z 2 względów - niezwykłego układu strefowego różnorodnych zbiorowisk roślinnych oraz siedlisk rzadkich gatunków ptaków - miejsc gniazdowania i odpoczynku w czasie migracji.


Opinie

Dodaj opinię
Ocena ogólna:
Dla dwojga:
Dla dzieci:
Dla dorosłych:
Dla seniorów:

Komentarze (0)
Dodaj komentarz
Lokalizacja