Groty Mechowskie

  • Ocena
  • Dla dwojga
  • Dla dzieci
  • Dla dorosłych
  • Dla seniorów
Opis

Rzadko możemy spotkać poza terenami górskimi, jakiekolwiek jaskinie i groty. Okolice Karwi są ewenementem, bo w jej okolicy znajdują jedyne w Polsce i na całym Niżu Europejskim jaskinie sufozyjne zwane Grotami Mechowskimi. Powstałe w zlepieńcach groty, odkryto w 1818 roku, a łączna długość korytarzy wynosi obecnie 61 m. Trasa turystyczna to bardzo mały fragment znajdujący się przy wejściu. Znajdujące się w glince morenowej niewielkie ilości wapienia, przedostają się do niżej zalegających warstw piasków. Przenikając przez piaski i żwiry staje się swoistym lepiszczem wiążącym piasek w słupy i płyty. Następnie woda wypłukuje luźne nie zeskalone wapieniem fragmentu piasku. Zwiedzanie większej części jest niemożliwe z uwagi na niewielkie i szczególnie niskie korytarze, wymagające nawet czołgania.

Mini przewodnik

Odkryte dla świata nauki w 1818 r., choć miejscowa ludność mogła o nich wiedzieć wcześniej. Groty Mechowskie to wspaniały przykład formowania się jaskiń w zlepieńcach. Dostępna dla turystów trasa to tylko niewielki fragment korytarzy, których łączną długość szacuje się na 61-65 m. Miejscami jest zwyczajnie zbyt nisko i wąsko dla najdrobniejszych nawet ludzi.


Opinie

Dodaj opinię
Ocena ogólna:
Dla dwojga:
Dla dzieci:
Dla dorosłych:
Dla seniorów:

Komentarze (1)
Anonim
25.07.2022 17:49

Byliśmy 12.07.2022 w Grotach Mechowskich, nie jest to duże, ale ciekawe i dla dorosłych i dla dzieci.Polecam:)

Dodaj komentarz
Lokalizacja