Kościół św. Antoniego Padewskiego w Kosakowie

  • Ocena
  • Dla dwojga
  • Dla dzieci
  • Dla dorosłych
  • Dla seniorów
Opis

Świątynia - a może raczej miejsce - o niepowtarzalnej historii. Stały tu już 2 godne wspomnień kościoły, a kolejny, ufundowany z datków parafian i “ludzi dobrej woli”, buduje się od 2013 roku.

Pierwszy kościół parafialny w Kosakowie budowano w latach 1925-37. Była to neobarokowa, bogato zdobiona konstrukcja zwieńczona 65-metrową wieżą. Niemcy zrównali kościół z ziemią w 1941 r. - ze względu na wojskowe lotnisko w sąsiedztwie oraz niedobór materiałów do realizacji kilku inwestycji.

Zaraz po zakończeniu II Wojny Światowej przystąpiono do budowy nowego przybytku - w pierwotnym zamierzeniu wyłącznie tymczasowego, jednak w praktyce drewniana kaplica, postawiona m.in. z resztek baraku na lotnisku, służy wiernym od kilkudziesięciu już lat. Tym, co wyróżnia niepozorny, obmurowany od wewnątrz kościółek, są niezwykłe dekoracje i wyposażenie “z duszą”.

Ołtarze stworzono z ocalałych, ukrywanych przez parafian w czasie wojny, fragmentów pięciu oryginalnych ołtarzy, wyrzeźbionych przez profesora Cichosza z Pelplina. Wyjątkowy jest krzyż na ołtarzu głównym - wykonany nie podług ogólnie przyjętego kanonu, a wizji świętej Brygidy - stopy Chrystusa przybite są osobno, nie prawa na lewej. Przedwojenne czasy pamiętają również dwa małe dzwony, przywiezione tutaj z kaplicy z sąsiedniej miejscowości.

Na chwilę uwagi zasługują również stacje drogi krzyżowej, stworzone w latach 1965-66, na których mękę przedstawiono w tle niemieckich obozów koncentracyjnych, więźniów w pasiakach, marszów śmierci i podobnych motywów. Wykonawca i odbiorca tego dzieła - plastyk Józef Łapiński i proboszcz ks. Franciszek Kaszubowski - przeżyli uwięzienie w obozie Stutthof i jego “ewakuację”.

Starania o budowę większego, godnego kościoła trwały już od 2. połowy lat ’40. Zgodę udało się uzyskać w 1981 r., jednak ze względu na administracyjno-organizacyjne zawirowania, nowy przybytek (a od 1999 r. nowa parafia),pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego, powstał w Pierwoszynie. W 2013 r. ruszyły prace nad budową nowego kościoła w Kosakowie - budowla ma spełniać standardy “ambitnej, XXI-wiecznej parafii”.

Mini przewodnik

Przybytek o bogatej historii, interesującym wnętrzu i równie ciekawej przyszłości. Pierwsza, pełna zdobień neobarokowa świątynia, została zburzona w 1941 r. Po zakończeniu II WŚ postawiono drewniany barak-kaplicę z przedwojennymi ołtarzami i drogą krzyżową z motywami wyjętymi z obozów koncentracyjnych. W 2013 r. ruszyła budowa nowocześniejszej świątyni.


Opinie

Dodaj opinię
Ocena ogólna:
Dla dwojga:
Dla dzieci:
Dla dorosłych:
Dla seniorów:

Komentarze (0)
Dodaj komentarz
Lokalizacja